Pre produkciu je, ale potrebné aj niečo zabezpečiť

      My nič, my muzikanti...

 
  - Je dobré, ak je hudobná skupina od tanečného parketu oddelená aspoň nízkym pódiom.
 - Pre rozloženie nástrojov a aparatúry je potrebný priestor o rozmere 7 x 4 m. 
   Vieme sa rozmiestniť aj do menších priestorov, estetika, ozvučenie, normálny 
   priestor pre hudobníkov, svetelné efekty bezpečnosť tanečníkov však strácajú 
   na hodnote.
 - Je samozrejmé, že bez elektrickej energie nie je možné vykonávať ozvučovanie 
   a produkovanie hudby z elektronických nástrojov. Stávajú sa, ale dosť často 
   nedostatky v "slabej" sieti. Po zapnutí rôznych elektrických spotrebičov, ak 
   sa využíva kuchyňa, akými sú napr.: elektrické sporáky, ohrievače, vykurovacie 
   telesá, fritovacie zariadenia a pod., na jeden elektrický okruh, nie je 
   schopná sieť zniesť ešte aj záťaž pripojenej aparatúry a osvetlenia. Z tohto 
   dôvodu je dobré prekontrolovať možnosti pripojenia k elektrickému rozvodu 
   - prípadne zabezpečiť potrebné. 
   Najlepšia je samostatná el. prípojka pre hudobnú skupinu.
 - Je priam milým prekvapením, ak po vyložení aparatúry môžeme svoj dopravný 
   prostriedok zaparkovať na bezpečnom mieste, akým môže byť súkromný pozemok 
   niekoho z organizátorov podujatia, bezpečné parkovisko vo vyhradených garážach 
   parkovisko pre zamestnancov a pod. Žiaľ stretávame sa aj so situáciami, kedy 
   po produkcii zistíme poškodenie auta. 
 - Pri produkciách na väčšie vzdialenosti, 200 - 300 km, uvítame možnosť vykonania 
   osobnej hygieny a krátkeho odpočinku po ukončení účinkovania.


 - Neviem či má zmysel spomenúť, čo dnes už je samozrejmosťou, aj malý priestor pre 
   občerstvenie a krátky odpočinok v čase prestávok, počas niekedy aj 12 hodinovej 
   produkcie.

  
   Obojstrannou spoluprácou s organizátormi akcií budeme o krok bližšie 
          k hladkému a úspešnému priebehu podujatí.