Danov nápad 
      sa stal skutočnosťou 
           a Galaxáci sa stretli.
        Hlavný sponzori stretnutia:
 
 
 Daniel 
   Murina
 
 


 
Ján 
 Bedrich


       
        Aľo Kuláš
 


  
 Anton Baruta
  ..a ešte hlavnejší sponzori stretnutia ! ! ! 
                         
  
   - každý kto akýmkoľvek spôsobom prispel k tomu, aby sme v sebe 
                "našli"
    ochotu, chuť stretnúť sa, úsmev, dobrú náladu - jednoducho 
    všetko to, čo sme na našom stretnutí mohli aj rozdávať. 
                                       Ďakujem  Jozef